Skontaktuj się z nami

Oferujemy swoje usługi osobom uzależnionym (od alkoholu, narkotyków, leków, hazardu, nikotyny i innych) oraz ich rodzinom.
Zajmujemy się także profilaktyką uzależnień wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

POMAGAMY OSOBOM UZALEŻNIONYM ORAZ RODZINOM UZALEŻNIONYCH

Oferujemy sesje psychoterapii indywidualnej oraz grupowej.
Tworzymy grupy terapeutyczne dla uzależnionych (radzenia sobie z głodem, uznawania bezsilności, zdobywania umiejętności niezbędnych do utrzymania trzeźwości, pracy nad psychologicznymi mechanizmami uzależnienia, radzenia sobie ze stresem i innych).

OFERUJEMY KONSULTACJE INDYWIDUALNE I GRUPOWE
previous arrow
next arrow
Slider

SZEROKI ZAKRES WSPARCIA

Oferujemy swoje usługi osobom uzależnionym
(od alkoholu, narkotyków, leków, hazardu, nikotyny i innych) oraz ich rodzinom.

WYSPECJALIZOWANA KADRA

W ośrodku przyjmują wyspecjalizowani psychologowie, pedagodzy oraz terapeuci,
a także lekarz psychiatra.

BRAK KOSZTÓW LECZENIA

Świadczenia refundowane przez NFZ.
Nie jest wymagane skierowanie.

KIEDY SKORZYSTAĆ Z POMOCY

Pijesz, zażywasz, grasz inaczej niż byś chciał, za dużo, zbyt często, w sytuacjach, w których nie powinieneś. Doświadczasz w związku z tym trudności w relacjach rodzinnych, w pracy i życiu.
Podejmowałeś wielokrotnie próby poradzenia sobie z tym problemem, jednak po dłuższym czasie nie przynosiły one oczekiwanych skutków… Uważasz, że powinieneś poradzić sobie sam, ale jesteś zmęczony ciągłą „walką” ze swoim nałogiem.
Zapraszamy Cię do naszej poradni. Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim realizuje program terapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, leków, hazardu, Internetu w systemie ambulatoryjnym. Podstawowy program terapii trwa 24 tygodnie. Leczenie oparte jest na relacji terapeutycznej i indywidualnym podejściu do pacjenta, uwzględniającym jego możliwości, zasoby, deficyty, potrzeby, współistniejące zaburzenia oraz sytuację społeczną i rodzinną. Wykorzystujemy w terapii również zasady społeczności terapeutycznej.
Podstawowe cele realizowane podczas terapii: zdobycie wiedzy z zakresu uzależnienia, zdobycie umiejętności potrzebnych do trwałego utrzymywania abstynencji, zdobycie umiejętności potrzebnych do rozwiązywania problemów osobistych, prowadzenia zdrowego i konstruktywnego sposobu życia.