Skontaktuj się z nami

KONSULTACJE INDYWIDUALNE

Diagnostyka i interwencja medyczna.
Badania, diagnoza i terapia psychologiczna. Sesje psychoterapii indywidualnej. Porady terapeutyczne, porady interwencyjno-motywacyjne, interwencja socjalna.

KONSULTACJE GRUPOWE

Grupy terapueutyczne dla uzależnionych (radzenia sobie z głodem, uznawania bezsilności, zdobywanie umiejętności niezbędnych do utrzymania trzeźwości, pracy nad psychologicznymi mechanizmami uzależnienia, radzenia sobie ze stresem i inne).

KIEDY SKORZYSTAĆ Z POMOCY

Pijesz, zażywasz, grasz inaczej niż byś chciał, za dużo, zbyt często, w sytuacjach, w których nie powinieneś. Doświadczasz w związku z tym trudności w relacjach rodzinnych, w pracy i życiu.
Podejmowałeś wielokrotnie próby poradzenia sobie z tym problemem, jednak po dłuższym czasie nie przynosiły one oczekiwanych skutków… Uważasz, że powinieneś poradzić sobie sam, ale jesteś zmęczony ciągłą „walką” ze swoim nałogiem.
Zapraszamy Cię do naszej poradni. Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim realizuje program terapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, leków, hazardu, Internetu w systemie ambulatoryjnym. Podstawowy program terapii trwa 24 tygodnie. Leczenie oparte jest na relacji terapeutycznej i indywidualnym podejściu do pacjenta, uwzględniającym jego możliwości, zasoby, deficyty, potrzeby, współistniejące zaburzenia oraz sytuację społeczną i rodzinną. Wykorzystujemy w terapii również zasady społeczności terapeutycznej.
Podstawowe cele realizowane podczas terapii: zdobycie wiedzy z zakresu uzależnienia, zdobycie umiejętności potrzebnych do trwałego utrzymywania abstynencji, zdobycie umiejętności potrzebnych do rozwiązywania problemów osobistych, prowadzenia zdrowego i konstruktywnego sposobu życia.

 

DO PROGRAMU PRZYJMOWANI SĄ PACJENCI BEZ SKIEROWANIA