Skontaktuj się z nami

KIEROWNIK OŚRODKA: DARIA CIESIELSKA – JARYCH
ZESPÓŁ TERAPEUTYCZNY

Daria Ciesielska

mgr pedagogiki, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta systemowy, certyfikat studium psychoterapii par i małżeństw Wielkopolskiego Instytutu Psychoterapii, szkolenie z zakresu „Terapii Schematów” w Instytucie Psychoedukacji i Rozwoju Integralności w Krakowie, szkolenie z zakresu „terapia osób z uzależnieniami behawioralnymi” w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie, biegły sądowy w dziedzinie uzależnienia od alkoholu, autorka programów profilaktycznych i warsztatów szkoleniowych

Wiesław Janiak

certyfikowany instruktor terapii uzależnień, ukończone szkolenie w zakresie pracy ze sprawcą przemocy domowej w modelu programu edukacyjno – korekcyjnego ,,Partner”

Ryszard Czapracki
mgr pedagogiki specjalnej, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia

Izabela Musielak
mgr pedagogiki, specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie specjalizacji

Aleksandra Maciejska

mgr psychologii, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień;

Łukasz Niszkiewicz

mgr psychologii, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

Michał Łuczkanin

mgr psychologii, specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie specjalizacji

Kamil Knopik

mgr pedagogiki, specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie specjalizacji

Weronika Ciupka

mgr pedagogiki resocjalizacyjnej i penitencjarnej, specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji, pedagog profilaktyk. Realizator rekomendowanych programów profilaktycznych takich jak: „Fred goes net” i „Unplugged”.

Łucja Nijakowska-Smółka

mgr socjologii, specjalista psychoterapii uzależnień;

ukończone szkolenie w zakresie

pracy ze sprawcą przemocy domowej w modelu programu

edukacyjno – korekcyjnego ,,Partner”, certyfikat studium psychoterapii par i małżeństw Wielkopolskiego Instytutu Psychoterapii

Karina Marzec-Dusza

mgr pedagogiki opiekuńczo-resocjalizacyjnej, społecznej i terapii pedagogicznej, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, certyfikowany trener profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych, certyfikat pracy terapeutycznej z młodzieżą uzależnioną od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz z ich rodzinami (PARPA), kurs pomocy socjoterapeutycznej dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym rekomendowany przez PARPA

Beata Djabkin

mgr pedagogiki, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

Alicja Zagórska

mgr pedagogiki, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

LEKARZE

Marcin Kubski

lekarz medycyny, specjalista psychiatra;

Magdalena Walczak-Benke

lekarz medycyny, specjalista psychiatra