Skontaktuj się z nami

KIEROWNIK OŚRODKA: ZUCHOWSKI MACIEJ
ZESPÓŁ TERAPEUTYCZNY

Daria Ciesielska – Jarych

zastępca kierownika do spraw medycznych, mgr pedagogiki, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta systemowy, certyfikat studium psychoterapii par i małżeństw Wielkopolskiego Instytutu Psychoterapii, certyfikat ukończenia studium Integracyjnej Terapii Osób po Traumie wystawiony przez Integri TSR,  szkolenie z zakresu „Terapii Schematów” w Instytucie Psychoedukacji i Rozwoju Integralności w Krakowie, szkolenie z zakresu „terapia osób z uzależnieniami behawioralnymi” w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie, biegły sądowy w dziedzinie uzależnienia od alkoholu, autorka programów profilaktycznych i warsztatów szkoleniowych

Wiesław Janiak

certyfikowany instruktor terapii uzależnień, ukończone szkolenie w zakresie pracy ze sprawcą przemocy domowej w modelu programu edukacyjno – korekcyjnego ,,Partner”

Ryszard Czapracki
mgr pedagogiki specjalnej, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia

Martyna Szymczak
mgr psychologii, specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie specjalizacji

Michał Łuczkanin

mgr psychologii, specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie specjalizacji

Aleksandra Maciejska

mgr psychologii, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień;

Grzegorz Wasielewski

mgr pedagogiki, specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie specjalizacji

Michał Łuczkanin

mgr psychologii, specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie specjalizacji

Michał Łuczkanin

mgr psychologii, specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie specjalizacji

Kamil Knopik

mgr pedagogiki, specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie specjalizacji

Weronika Ciupka

mgr pedagogiki resocjalizacyjnej i penitencjarnej, specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji, pedagog profilaktyk. Realizator rekomendowanych programów profilaktycznych takich jak: „Fred goes net” i „Unplugged”.

Łucja Nijakowska-Smółka

mgr socjologii, specjalista psychoterapii uzależnień;

ukończone szkolenie w zakresie

pracy ze sprawcą przemocy domowej w modelu programu

edukacyjno – korekcyjnego ,,Partner”, certyfikat studium psychoterapii par i małżeństw Wielkopolskiego Instytutu Psychoterapii

Katarzyna Kaganek

mgr psychologii, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień;

Paulina Majchrzak

mgr pedagogiki, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, specjalista uzależnień behawioralnych autor i realizator programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, realizator warsztatów dla rodziców i nauczycieli.  

LEKARZE

Marcin Kubski

lekarz medycyny, specjalista psychiatra;

Magdalena Walczak-Benke

lekarz medycyny, specjalista psychiatra