Pożegnanie i powitanie…

Były kwiaty, życzenia i emocje…

          Dnia 03 czerwca 2019 roku w skromnej uroczystości, przy udziale pracowników Ośrodka oraz przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim: Pana Zdzisława Mielczarka (Dyrektor Kancelarii Prezydenta Miasta), Pani Anny Kryjom (Kierownik Referatu Rozwiązywania Problemów Uzależnień) oraz Pani Małgorzaty Pawlik (Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych) podziękowano za długoletnie pełnienie funkcji kierownika Pani Hannie Rozbickiej-Winieckiej. Za 18 lat zaangażowania i profesjonalizmu, indywidualne podejście do pacjenta oraz pasję z jaką wykonuje swoją pracę. Na przestrzeni tych kilkunastu lat w Ośrodku doszło do wielu istotnych zmian, które wpłynęły na jego obecny wizerunek: stworzenie od podstaw zakresu programu terapeutycznego, przeprowadzka z pomieszczeń przy ulicy Kościuszki „na Szkolną”, czy zeszłoroczna konferencja pt: „Różne oblicza uzależnień” zorganizowana z okazji 25-lecia działalności Ośrodka na lokalnym rynku usług medycznych.

       Pani Hanna Rozbicka – Winiecka nie rozstaje się z Ośrodkiem. Jednocześnie powitano nowego kierownika Ośrodka Panią Karinę Marzec-Dusza, która została powołana na stanowisko Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 maja 2019 roku. Z okazji awansu złożono gratulacje i życzenia kolejnych sukcesów na nowym stanowisku pracy. Pani Karina Marzec-Dusza jest mgr pedagogiki opiekuńczo-resocjalizacyjnej, społecznej i terapii pedagogicznej, certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień, certyfikowanym trenerem profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych, posiada certyfikat pracy terapeutycznej z młodzieżą uzależnioną od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz z ich rodzinami (PARPA) oraz ukończyła kurs pomocy socjoterapeutycznej dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym rekomendowany przez PARPA.