Wznowienie zajęć grupowych

W związku z powrotem do realizacji grup terapeutycznych informujemy, że każdy pacjent zobowiązany jest do telefonicznego potwierdzenia

swojej obecności na grupie w danym dniu. Z uwagi na obostrzenia w zielonej strefie, ilość osób na zajęciach terapeutycznych uległa 

zmniejszeniu.

Z powyższych powodów istnieje na wejście kolejka osób oczekujących. 

przypadku braku potwierdzenia pacjent nie zostanie przyjęty, zapraszana będzie kolejna osoba z listy oczekujących.

Nadal istnieje obowiązek posiadania maseczki lub przyłbicy podczas trwania zajęć oraz wcześniejsza dezynfekcja rąk, pomiar temperatury i 

wypełnienie ankiety wstępnej kwalifikacji. Przy  nie spełnieniu powyższych warunków łącznie pacjent nie zostanie przyjęty.

Od przyszłego tygodnia (31.08.2020) zostaną wznowione zajęcia grupowe. Uczestnictwo w grupie po konsultacji indywidualnej z terapeutą. 

W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny.

Nazwa 

 

Prowadzący

Dzień

Godzina

Opis

Grupa dla DDA 

I etap

Ryszard Czapracki

czwartek

16:30 – 19:00

Pierwsze 3 czwartki w miesiącu

Grupa dla DDA 

II etap

Aleksandra Maciejska

poniedziałek

16:30 – 19:00

1 i 3 poniedziałek w miesiącu

Grupa dla osób współuzależnionych

I etap

Łucja Nijakowska – Smółka

środa

16:30 – 19:00

 

Grupa dla osób współuzależnionych

II etap

Daria Ciesielska

wtorek

16:30 – 19:00

 

Grupa dla osób współuzależnionych

III etap

Ryszard Czapracki

poniedziałek

16:30 – 19:00

 

Grupa psychorozwojowa dla osób uzależnionych i współuzależnionych

IV etap

Karina Marzec – Dusza

czwartek

17:00 – 19:00

 

Grupa wsparcia dla osób współuzależnionych

 

Aleksandra Maciejska

czwartek

17:00 – 19:00

2 i 4 czwartek w miesiącu

Nazwa 

 

Prowadzący

Dzień

Godzina

Opis

Grupa przedwstępna

 

Jerzy Zieliński

środa i piątek

16:00 – 19:00

 

Tematy w kolejności Budowanie umiejętności abstynenckich.

Radzenie sobie z głodem.

I etap (część 1)

Beata Djabkin

poniedziałek

16:00 – 18:00

 

Konsekwencje uzależnienia.

Praca nad bezsilnością.

I etap (część 2)

Wiesław Janiak

wtorek

17:00 – 19:00

 

Radzenie sobie ze stresem.

Rozbrajanie systemu iluzji i zaprzeczeń.

II etap (część 1)

Łukasz Niszkiewicz

poniedziałek

17:00 – 19:00

 

Praca nad rozbrajaniem systemu dumy i kontroli.

II etap (część 2)

Hanna Rozbicka Winiecka

wtorek

17:00 – 19:00

 

Zapobieganie nawrotom choroby w uzależnieniu. 

III etap (część 1)

Hanna Rozbicka Winiecka

czwartek

17:00 – 19:00

 

Grupa psychorozwojowa dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

III etap (część 2)

Karina Marzec – Dusza

czwartek

17:00 – 19:00

 

Społeczność terapeutyczna 

dla etapów I, II, III

Łucja Nijakowska – Smółka

piątek

9:00 – 11:00

 

Społeczność terapeutyczna 

dla etapów I, II, III

Wiesłak Janiak

piątek

16:00 – 18:00

Społeczność terapeutyczna 

dla etapów I, II, III

Łukasz Niszkiewicz

piątek

17:00 – 19:00

Grupa zabezpieczenia abstynencji      do 2 lat 

IV etap

Michał Łuczkanin

czwartek

17:00 – 19:00

1 i 3 czwartek w miesiącu

Grupa zabezpieczenia abstynencji od 2 do 5 lat

V etap

Michał Łuczkanin

wtorek

17:00 – 19:00

1 i 3 wtorek w miesiącu

Grupa uzależnionych od zakupów

 

Daria Ciesielska

Środa

16:00 – 18:00

1 i 3 środa w miesiącu

Grupa wsparcia uzależnionych kobiet

 

Daria Ciesielska

środa

17:00 – 19:00